Prawo spółek

  • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego

  • prowadzenie postępowań rejestrowych w Krajowym Rejestrze Sądowym

  • przekształcanie spółek

  • reprezentacja na zgromadzeniach wspólników

  • prowadzeniu postępowań z zakresu uchylania i stwierdzania nieważności uchwał zgromadzenia wspólników

  • prowadzeniu postępowań z zakresu odpowiedzialności członków organów spółek

  • przygotowywanie projektów umów sprzedaży udziałów, akcji w spółkach

  • reprezentacja podmiotów w postępowaniu upadłościowym i naprawczym w tym przygotowywanie w szczególności wniosków o ogłoszenie upadłości

  • przygotowywanie zgłoszeń wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

Kontakt

RADCA PRAWNY RAFAŁ KASPRZYCKI

Email: radca.prawny@kasprzycki.com.pl

Tel: 665 434 872

RADCA PRAWNY DOROTA GROMNICKA-ĆWIKŁO

Email: kancelaria@kasprzycki.com.pl

Tel: 507 601 667

APLIKANT RADCOWSKI PAULINA SASAL

Email: p.sasal@kasprzycki.com.pl

Tel: 881 770 076

Gdzie nas znajdziesz?

ul. Kossaka 15, 83-000 Pruszcz Gdański
Filia w Gdańsku: ul. Długa 23/28

Zapraszamy do kontaktu