Prawo administracyjne

  • sporządzania wniosków inicjujących postępowanie

  • sporządzania odwołań, w tym do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, skarg oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego

  • reprezentacji w postępowaniach przez organami i sadami administracyjnymi

  • doradztwa w kwestiach administracyjnych, w tym w postępowaniach o wydanie koncesji lub zezwolenia

  • reprezentowanie stron przed organami samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej

  • doradztwo w zakresie prawa budowlanego

Kontakt

RADCA PRAWNY RAFAŁ KASPRZYCKI

Email: radca.prawny@kasprzycki.com.pl

Tel: 665 434 872

RADCA PRAWNY DOROTA GROMNICKA-ĆWIKŁO

Email: kancelaria@kasprzycki.com.pl

Tel: 507 601 667

APLIKANT RADCOWSKI PAULINA SASAL

Email: p.sasal@kasprzycki.com.pl

Tel: 881 770 076

Gdzie nas znajdziesz?

ul. Kossaka 15, 83-000 Pruszcz Gdański
Filia w Gdańsku: ul. Długa 23/28

Zapraszamy do kontaktu